Arturowek yesterday, today and tomorrow

The scheme below presents localization of investigation the “Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs Arturówek…”; in the folders there are photos from these places before… (Arturowek yesterday), during… (Arturowek today) and after… investigantion works (Arturowek tomorrow).

Planets

Dokumentacja fotograficzna z trwających prac inwestycyjnych wykonana będzie w trakcie robót ziemnych i umieszczona będzie niezwłocznie po ich realizacji. Dokumentacja fotograficzna z efektów przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonana i umieszczona zostanie na stronie w późniejszym terminie (pod koniec realizacji projektu).

X

Dear All, with great pleasure we would like to inform that EH-REK project "Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs “Arturówek” (Łódź) as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs" LIFE08 ENV/PL/000517 has been completed successfully.

Thanking you for your help and support in the implementation of the project we invite you to review the results of the project in the Layman’s Report and Instructions for users within the project investments and After LIFE Communication Plan.

The project team