Arturowek yesterday, today and tomorrow

The scheme below presents localization of investigation the “Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs Arturówek…”; in the folders there are photos from these places before… (Arturowek yesterday), during… (Arturowek today) and after… investigantion works (Arturowek tomorrow).

Planets

Dokumentacja fotograficzna z trwających prac inwestycyjnych wykonana będzie w trakcie robót ziemnych i umieszczona będzie niezwłocznie po ich realizacji. Dokumentacja fotograficzna z efektów przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonana i umieszczona zostanie na stronie w późniejszym terminie (pod koniec realizacji projektu).